board of directors

Executive Board

Tim Cheng

Tim Cheng

Co-President

Jeffrey Wu

Jeffrey Wu

Co-President

Dr. Alvin Cheng

Dr. Alvin Cheng

Vice President

Cindy Chen

Cindy Chen

Director

Ruth Ding

Ruth Ding

Director

Nelson Mar

Nelson Mar

Director

Sally Wang

Sally Wang

Director

Charles C.H. Wu

Charles C.H. Wu

Director

Jacob Wu

Jacob Wu

Director

Advisory Council

Dwight Chao

Nancy Cheng

Julie Chin

Minnie Chiu

Suzanna Choi

Annie Chu

Lily Goh

May Hsu

Fay Huang

Ivy Huang

Matyas Hunyadi

Ann Hwu

Amy Kiang

Dick Lin

Michael Lu

Sarah Mar

Danni Sun

Angela C. Wang

Mark Wang

Amy Wong

Daniel Wood

Ann Wu

Ken Wu

Eddie Young

Charlie Zhang